Välkommen

Inriktning
På Utorax Kennel föder vi upp drever och strävhåriga taxar med höga krav på jaktliga, mentala och exteriöra egenskaper. Aveln skall bedrivas enligt den avelsstrategi som fastställts inom vår kennel. Vi inriktar oss på den jagande hunden och väljer avelsmaterial utifrån de bästa jaktlinjerna som för närvarande finns i landet. Valpar säljs till jägare med högt ställda krav på drevegenskaper och med intresse att delta på jaktprov.

Målsättning
Jakt med kortbenta drivande hundar är en jaktform som fått större intresse i de nordligaste länen. En bidragande orsak torde vara den ökning av rådjursstammen vi sett de senaste 10 åren.  Målsättningen med vår uppfödning är att ta fram sunda och duktiga jakthundar och att öka intresset för jaktprovsverksamhet.

Lokalitet
Vi finns inom Norra Norrlands upptagningsområde. Ola bor i Skellefteå, Västerbotten och Johan i Blåsmark, Norrbotten.

Uppfödare
Ola Lundberg
070-588 31 18
ola@nordanbo.se

Johan Engström 
070-669 60 85 copyright sandbacken 2008 | DESIGN & CODE IWP | ADMIN